Pàgines

divendres, 4 de setembre de 2020

COVID-19. Pla de Contingència de l'institut

Les condicions sanitàries derivades de la pandèmia han fet que s’haguessin de modificar algunes
de les pautes d’actuació i protocols que es feien servir en cursos anteriors. La majoria són pautes
d’actuació transitòries que tindran la durada que tingui la situació d’excepcionalitat derivada de la
pandèmia de la COVID 19. Tots els membres de la comunitat educativa tenen accés al document Pla de contingència que s’ha penjat a la pàgina web del centre. Us demanem que us el llegiu acuradament abans de començar el curs el dia 14 de setembre.