Pàgines

dilluns, 13 de febrer de 2017

Avaluació 4t ESO 14 i 15 de febrer. Competències Bàsiques

Us informem que la prova de Competències Bàsiques de 4t d'ESO es farà els dies 14 i 15 de febrer de 2017 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern. S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua catalana, llengua  castellana,  llengua estrangera (anglès, francès i alemany), en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic.

A quina hora es fan les proves? 
  • Dimarts 14 de febrer
9 - 10 h Matemàtiques 10 - 11 h  Llengua castellana 11 - 11.30 h
Descans 11.30 - 12.30 h Llengua catalana 
  • Dimecres 15 de febrer
9 - 10.15 h Llengua estrangera 10.15- 11.30 h Cientificotecnològica 11.30 - 12 h

L'alumnat tindrà 60 minuts per fer cada prova, sense incloure-hi el temps dedicat a explicar les instruccions, excepte en la prova de llengua estrangera i en la cientificotecnològica, en què tindran 15 minuts més. Les proves començaran cada dia a les 9 h.

Informacions detallades sobre les proves:
  • Llengua catalana, llengua castellana. 2 textos de comprensió escrita 1 redacció
  • Llengua estrangera (anglès) 2 textos de comprensió oral  2 textos de comprensió escrita  1 redacció
  • Matemàtiques. Numeració i càlcul  Espai, forma i mesura  Relacions i canvi Estadística i atzar
  •  Àmbit cientificotecnològic. Explicació de fenòmens naturals i tecnològics Comprensió de la metodologia de recerca científica Interpretació d’informació de caràcter científic/tecnològic Anàlisi i avaluació d’aplicacions tecnològiques.
Més informació a:
Informació Famílies:
Informació Alumnat: