Pàgines

dimarts, 28 d’octubre de 2014

L'alumnat de 1r d'ESO de Tecnologia del curs 2014-15 ha començat a fer activitats d'expressió i comunicació. En concret la primera activitat que hem fet amb el programa sketchup és una representació a escala i amb les mides exactes d'un objecte anomenat Rampa-Escala. Un cop fet, hem generat una animació per donar-li moviment i n'hem creat un vídeo demostratiu. Aquesta és la primera activitat que fem i la idea és aprendre a presentar amb aspecte "3D" objectes dissenyats per nosaltres o també reproduir objectes ja existents.