Pàgines

dimarts, 13 de desembre de 2011

Premi al Treball de Recerca: Salvarà l'hidrogen el nostre planeta?


El vídeo amb el títol Salvarà l'hidrogen el nostre Planeta?, elaborat per Arnau López, Dídac Morcillo, Núria Reyes i Joanot Salvador i tutorat per la professora Carme Parra del Seminari de Biologia i Geologia de La Llauna durant el curs 2010-2011, ha estat premiat en l'edició d'enguany del Projecte Interactiu El Nostre Futur Energètic. Aquest projecte s'engloba dins del Programa Argó de la Universitat Autònoma de Barcelona i té com a objectiu posar en contacte els científics i la societat. Està patrocinat per Cosmo CaixaLiphe4, l'ICE de la UAB i l'ICTA.
Aquest vídeo ha rebut el Primer Premi dins de la Categoria Discussió Tècnica i ha estat el més votat pels internautes.Els objectius d'aquest Treball de Recerca han estat bàsicament dos. D'una banda, saber si l'hidrogen és realment un vector energètic alternatiu a les energies fòssils. De l'altra, constatar la informació social que hi ha sobre aquest tema. Per tal d'aconseguir el primer objectiu s'ha fet una recerca utilitzant diferents mitjans com són llibres, llocs web, revistes científiques i consultes via e-mail a especialistes en el tema. També s'ha fet un vídeo d'un prototip d'un cotxe d'hidrogen, on se n'explica el seu funcionament. Per arribar al segon objectiu s'ha fet una enquesta a 100 persones de Badalona, de diferent edat i nivell sociocultural, i després s'han representat els resultats obtinguts en uns gràfics que precedeixen les explicacions científiques dels diferents apartats que formen el treball. Tot el treball ha estat elaborat amb Prezi i després s'hi ha afegit so, transformant-lo en el vídeo d'uns deu minuts que ha resultat premiat.